حدودا سه یا چهار سال پیش(۹۲-۹۱)زمانی که کفش های پاشنه بلندی در کشور جاری شد من تهران بودم.تا یه روزی در بازار با داییم بودم ، 

سر پایین تا یه دفعه این کفش ها رو در پای خانوم ها دیدم؛گفتم اوه این چیه تا بعد دیدم کلا بازار رو گرفته.

تا دیروز قد بعضی از خاوم 160 بود اما الان یهو 175-170 شده تا دیدم اینا از پاهاشون دارند بلند میشن و بلا فاصله در فشن تی وی ها کم کم نوک کفش تغییر کرد و کم کم شبیه به سم جن شد خب حالا جن نه من لطف کردم گفتم جن شبیه بعضی ازچهار پایان داره میشه.


بیاین برسی کنیم چیا سم دارن خب الاغ سم داره ، گاو سم داره ، بز سم داره و..... و جن هم میگن سم داره خب الاغ به نمایندگی از چهار پایان 

و جن پس تشبه داره رو به الاغ صورت می گیرد.اقا یه دفعه نوک کفش یه حالت خاصی پیدا کرد این بابای کمر رو در میاره(نگاه عکس حاج خانوم)


یکی از دوستام رو دیدم داره یه پاش میلنگه گفتم ها فلانی چی شده گفت از روز عقبیا گفتم واسه چی گفت مد.لنگیدن مد شدهههه.

مد شده بود می رفتی گیتار بخری گیتار ریخته بود ولی قابش گیر نمی اومد برای همین یه مدت تو بازار هر کی یه  قاب گیتار رو 

دوشش بود.این ضعف فرهنگی میدیدی یا رو این رو از این دوش مینداخت رو اون یکی دوشش....اینا پهلوان نیستند این توش خالی.

یه دزدی رو تو تهران گرفته بودن 2000‌تا گوشی دزدیده بود بدبخت می دونی می گفت از چی می سوزم؟ گفتن چی؟گفت اون زمان 60 درصد گوشی هایی که من می دزدیدم یا اینه بود یا ماشین حساب.

ما کشوری هستیم که فرهنگش دنیا رو تغییر داد اما حالا......(شرکت نایک سم تولید می کند!!!!!)