یک بنده خدایی موفق شده بود با یکی از کانال های اونور اب ارتباط بگیره.این کانال خیلی ما رو مسخره می کنه.

نحوه برخورد با ما:

۱-اول دیده نشدن؛ یعنی نباید هیچی در مورد این ادم ها بگید چون ان وقت خودمات باعث تبلیغش می شیم.

۲-تمسخر کردن: یعنی اگر کسی یاد این ادم بی افته یک چیز مسخره یادش بیاد.

۳-زدن:باید بدانید که اگر مرحله دوم نباشد یعنی اگر این ادم کشته شود،اون بزرگ تر می شود.

مثال:برای پیامبر هم همین طور بود اول گفتند گوشاتون رو بگیرید بعد اومدن مسخره اش کردند و بعد امدن تا در شب لیل المبیت او را بکشند که نتوانستند.

یکی از منابع ویکی پدیا صحبت های اقای فلاحتی است. این اقا چون درباره استاد رائفی پور زیاد حقیقت را

نمی دانست دروغ های خیلی چربی را گفت.\

مجری فراری:

مجری فراری اقای کامبیز حسینی یک تروریست اجتماعی است.

ترور ها اصولا دو دسته اند:

۱-فیزیکی(کوتاه کردن دست فرد مورد هدف از دنیا)

۲-اجتماعی(برای نابودی عقلی کل یک ملت است)

شیوه ترور های اجتماعی:

۱-ساختن اسناد یا یافتن اسناد و تغییر انها

۲-تحلیل های دروغ

۳-تمسخر کردن

بهتر است که نام اخبار خود را از voice of america  به  voice of satan  تغغیر دهند